Home > Uncategorized > ล้างรถ ล้างอารมณ์

ล้างรถ ล้างอารมณ์

P16

ปั๊มที่ล้างรถก็ปั๊มเดิม แต่เวลาเปลี่ยนไป คนล้างก็เปลี่ยนคน…
ถ้าเราไม่ล้างรถเลย จะเกิดอะไรขึ้น? คงจะมอม และมีฝุ่นเกาะเป็นจุดเด่น สามารถเอามือไปเขียนที่กระจก หรือตัวรถได้เลย เช่น คนล้างไปนอก, รถสีฝุ่น และอื่นๆ
เวลาเอารถมาล้าง ในระหว่างรอรถ จะเป็นช่วงเวลาที่สงบ มีเวลาคิดอะไรหลายอย่าง เหมือนกับการนั่งห้องน้ำถ่ายทุกข์ 😀 ได้มองสิ่งต่างๆ รอบตัว ในสภาพผู้อยู่นอกเหตุการณ์ ได้ปลดปล่อยใจไปกับสายลม
ถึงตอนนี้ รู้สึกโล่ง… รู้สึกสบาย… รู้สึกสะอาด (เริ่มมั่ว) รู้สึก… คงถึงช่วงเวลาของมันแล้ว
คนล้างรถ ยังคงทำงานของตัวเองต่อไป รถก็ยังคงมีฝุ่นเมื่อผ่านไประยะนึง แล้วก็ต้องกลับมาล้างใหม่อีก

Advertisements
Categories: Uncategorized Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: